Ysgol naturiol Gymraeg mewn ardal arbennig o hardd.

A natural Welsh school in a beautiful area.

Dilynwch ni ar Trydar \ Follow us on Twitter: @YsgolLlannefydd